Oferta

Przedmiotem naszej działalności jako OSD jest:

  • Obrót i dystrybucja energii elektrycznej.

 

SPOMASZ S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji:

 

  • Obrót energią elektryczną:

nr decyzji koncesyjnej OEE/497/2424/W/OPO/2008/MT

 

  • Dystrybucja Energii Elektrycznej:

nr decyzji koncesyjnej DEE/62/2424/W/OPO/2008/MT

Decyzja o zatwierdzeniu wymogów ogólnego stosowania dla przyłączenia jednostek wytwórczych określonych w dokumencie zatytułowanym "Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)" z dnia 17 kwietnia 2018 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.