Informacje, raporty i rezerwy mocy

Data publikacji: 4 STYCZNIA 2021 r.

 

Informacja dotyczy okres: IV kwartał 2020 r.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

 

 

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.

 


 

Data publikacji:  1 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Informacja dotyczy okres: III kwartał 2020 r.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

1.              Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

2.              Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

 

 

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.

 


 

 

Data publikacji: 2 LIPCA 2020 r.

 

Informacja dotyczy okres: II kwartał 2020 r.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

 

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.

Data publikacji: 6 kwietnia 2020 r.

 

Informacja dotyczy okres: I kwartał 2020 r.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

 

 

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.

 


 

Data publikacji: 2 STYCZNIA 2020 r.

Informacja dotyczy okres: IV kwartał 2019 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

 

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.


 

Data publikacji: 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Informacja dotyczy okres: III kwartał 2019 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

 

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.


 

Informacja dotyczy okres: II kwartał 2019 r.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

 

 

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.

 


 

Data publikacji: 1 kwietnia 2019 r.

Informacja dotyczy okres: I kwartał 2019 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.

 


 

Data publikacji: 2 stycznia 2019 r.

Informacja dotyczy okres: IV kwartał 2018 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym

wyższym niż 1 kV.

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.

 


 

Data publikacji: 1 października 2018 r.

Informacja dotyczy okres: IiI kwartał 2018 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

 2. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.


Data publikacji: 2 lipca 2018 r.

Informacja dotyczy okres: II kwartał 2018 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

 2. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.

 


Data publikacji: 3 kwietnia 2018 r.

Informacja dotyczy okres: I kwartał 2018 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

 2. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.
   

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 

Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.


Data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

Informacja dotyczy okres: IV kwartał 2017 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

 2. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.


Data publikacji: 02 stycznia 2018 r.

Za okres IV kwartał 2017 r.

Artykuł 7 ust. 8l pkt. 7 Ustawy prawo energetyczne

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH SPOMASZ S.A. o napięciu powyżej 1kV


Data publikacji: 30 września 2017 r.

Informacja dotyczy okres: III kwartał 2017 r.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – informujemy o:

 1. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

 2. Braku Podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niskich napięć.

 

 

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informuje, że:

 

Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSD.


Data publikacji: styczeń 2017 r.

 

Rezerwy mocy przyłączeniowej dla Głównej Stacji Zasilania GSZ 15 kV SPOMASZ S.A.

 

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moc przyłączeniowa (kW)

950

950

950

950

950

950

 


Data publikacji: 28 grudnia 2016r.

Za okres I V kwartał 2016r.

Brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.