Transport mechaniczny

Transport mechaniczny umożliwia przemieszczanie ziarna, produktów przemiału i innych materiałów sypkich w poziomie i pionie. Przenośniki ślimakowe, redlery i transportery taśmowe mogą pracować pod maksymalnym kątem 30 stopni, podnośniki czerpakowe w pionie.