Mieszanie

Jednorodne wymieszanie składników bezpośrednio wpływa na jakość produktów końcowych. Mieszarki mają podstawowe zastosowanie w przemyśle młynarskim i paszowym oraz wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba uzyskania sypkiego, suchego i jednorodnego produktu.

Gama produktów obejmuje mieszarki leżące, stosowane w liniach technologicznych do wybierania materiałów sypkich z komór i zbiorników celem ich wymieszania oraz mieszarki leżące stosowane w mieszaniu mąk, otrąb lub mieszanek paszowych z dodatkami i polepszaczami w celu uzyskania jednorodnych struktur produktu końcowego tzw. Homogenizowania.