Mołodeczno - Białoruś

W 2008 roku przedmiotem inwestycji była dostawa i montaż dwóch niezależnych linii młyńskich dla Mołodeczeńskiego Kombinatu Chleboproduktów. Dostarczono i zmontowano linię żytnią o wydajności 80 t/24h i pszenna o wydajności 120 t/24h.

Młyn pszenny - 120 t/24h
W młynie pszennym zainstalowano jeden odsiewacz ośmiodziałowy typu MOKC-830, 5 mlewników pojedynczych i jeden podwójny wykonanych przez firmę włoską dla SPOMASZ SA w Toruniu. Montaż młyna zajął 2 miesiące, a rozruch technologiczny i doprowadzenie młyna do parametrów oczekiwanych przez inwestora 14 dni. Po tym okresie młyn osiągnął wyciąg 60% mąk jasnych nie przekraczając 22% otrąb, na rodzimym białoruskim surowcu. Czyszczarnie wyposażono najnowocześniejszy nawilżacz typu MNZC-24, który poza nawilżaniem ma za zadanie zdjęcie wierzchniej warstwy ze zboża, obniżając w surowcu popiół i mikotoksyny. Ciekawostką młyna jest zastosowanie kondycjonera parowego, który podnosi temperaturę przerabianego surowca i nawet podczas silnych mrozów utrzymuje wszystkie parametry ziarna przewidziane dla prawidłowego przemiału.

Młyn żytni - 80 t/24h
Młyn żytni zaprojektowano w sposób niezwykle nowatorski pod względem opracowanej technologii wychodzącej naprzeciw specyfice potrzeb produkcyjnych na Białorusi i wyposażono m.in. w jeden odsiewacz 8 działowy typu MOKC-830.
Projekt opracowany przez SPOMASZ SA, zaprojektowano jako młyn kombinowany , w którym za pomocą jednego przycisku można przejść z produkcji mąki typu 720, na mąkę razową drobną lub razową grubą. Młyn wyposażono w urządzenia wspomagające pracę mlewnika i odsiewacza. Osiągnięto wyciąg ponad 70% mąki typu 720 na białoruskim surowcu co daje kombinatowi w Mołodecznie I miejsce w rankingu młynów na Białorusi. Czyszczarnie również wyposażono w nawilżacz MNZC-24 i kondycjoner parowy w celach technologicznych tożsamych z młynem pszennym.