Odsiewanie

Odsiewanie polega na rozsortowaniu materiałów sypkich miedzyproduktów przemiału w procesie rozdrabniania surowca oraz ich rozsortowaniu, np kasz wg wymaganej granulacji z jednoczesnym jej odmącznieniem.