Sortowanie

Dzięki procesowi sortowania, uzyskujemy kluczowe dla dalszych procesów technologicznych rozfrakcjonowanie produktów sypkich i ziarnistych na frakcje według wymaganej granulacji.

Stosowane jest m.in. w liniach czyszczenia zbóż do rozfrakcjonowania produktów ziarnistych o niewielkich różnicach w ciężarze, np. wydzielanie ziarna lekkiego i sporyszu z pszenicy oraz przy produkcji różnych gatunków kasz.