Nawilżanie

Technologia przemiału ziarna pszenicy wymaga ziarna o wilgotności 15,5–16% (w słodownictwie rzędu nawet 40-44%), przy czym wilgotność przechowalnicza waha się w granicach 12–14%. Nawilżacze gwarantują uzyskanie precyzyjnego stopnia nawilżenia i optymalną jakość surowca uzyskiwaną dzięki efektowi nawilżenia tylko okrywy ziarna, co ułatwia oddzielenie jej od bielma.