Czyszczenie

Surowiec dostarczany do przetworzenia nie jest zwykle czysty. Przed rozpoczęciem procesów jego obróbki, wszelkie obce materiały i zanieczyszczenia wprowadzone podczas zbioru, transportu i magazynowania muszą być usunięte.

Zmniejszenie zawartości popiołu, wydzielenie zanieczyszczeń większych i mniejszych od surowca i usunięcie elementów ferromagnetycznych i innych czynników wpływających na zapach i smak gwarantuje odpowiednią jakość końcową produktów. Ponadto, właściwa redukcja zanieczyszczeń zwiększa również żywotność maszyn na dalszych etapach technologicznych.