Odsiewacz cylindryczny MOCA

Odsiewacz cylindryczny wibracyjny jest niezastąpionym urządzeniem do rozfrakcjonowania materiałów o złej zdolności odsiewania. Stosowany jest w młynach zbożowych do odsiewania mąki po rzutnikach do otrąb lub mąki filtrowej.

Produkt doprowadzony do odsiewacza zostaje przejęty przez wirnik bijakowy i rzucony na otulające go cylindryczne sito odsiewające. Układ wibracyjny zapewnia intensywne przesiewanie mąki. Mąka ta, zależnie od wykonania maszyny jest wyprowadzona na zewnątrz urządzenia jednym lub dwoma lejami wylotowymi. Pozostały na sicie produkt zostaje przez wirnik bijakowy przetransportowany do wylotu.

   

Parametry:

MOCA 30070,2÷0,5 t/hbielmo-mąka z rzutników do otrąb
MOCA 30070,15÷0,3 t/hmąka filtrowa

Do pobrania:

Seria:

 

TORUŃSKIE ZAKŁADY
URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH
SPOMASZ S.A.

87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 124/126
NIP 879 017 05 73

Centrala:
tel.: (56) 62 310 91

Sekretariat:
tel.: (56) 62 302 45
fax: (56) 62 317 13
sekretariat@spomasz.torun.pl

Dział Handlowy:
tel.: (56) 62 314 74
fax: (56) 62 313 46
handlowy@spomasztorun.pl

Części zamienne:
tel.: (56) 62 310 91 - 304
fax: (56) 62 313 46
czesci@spomasztorun.pl