Obłuskiwacz pionowy MOEA

Obłuskiwacz pionowy „Ekonos” stosuje się w przemyśle zbożowo-młynarskim do obłuskiwania jęczmienia. Proces ten polega na ścieraniu zewnętrznej warstwy łuski i usunięciu bródki w przygotowaniu ziarniaka  (pęczaku) do produkcji kaszy i jej obtaczania.

Może być również stosowany do obłuskiwania innych zbóż i nasion takich jak : pszenica, żyto, groch.

Produkt doprowadzony do obłuskiwacza wlotem poprzez szkło kontrolne wpada do wnętrza nieruchomego sita cylindrycznego, wewnątrz którego zainstalowany jest obrotowy wirnik powodujący obłuskiwanie (szlifowanie) zewnętrznej warstwy łuski i usuwanie bródki z ziarna. Wirnik składa się z pionowego wydrążonego wału ułożyskowanego w podstawie obłuskiwacza, na którym osadzone są na wpustach na przemian tarcze ścierne i segmenty dystansowe.

Wydajność oraz stopień obłuszczenia uzależnione są od ustawienia dławicy wylotu produktu.

W dolnej części obłuskiwacza na wale drążonym zamontowany jest wirnik wentylatora, który powoduje przepływ powietrza wałem drążonym poprzez segmenty dystansowe i warstwę obłuskiwanego produktu do wylotu wentylatora. Za pomocą separacji powietrznej następuje rozdział mieszaniny obłuszczonego produktu na czyste obłuszczone ziarno oraz obłuskowiny (łuski , pyły). Stopień i intensywność obłuszczenia ziarna można regulować czasem przebywania ziarna w komorze roboczej oraz ilością powietrza przechodzącego przez przestrzeń roboczą obłuskiwacza.

   

Parametry:

MOEA 25350.4 ÷ 0.6 t/hjęczmień - I,II obł.
MOEA 25600.8 ÷ 1.2 t/hjęczmień - I,II obł.
MOEA 25601.2 ÷ 1.8 t/hjęczmień - III obł.

Do pobrania:

Seria:

 

TORUŃSKIE ZAKŁADY
URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH
SPOMASZ S.A.

87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 124/126
NIP 879 017 05 73

Centrala:
tel.: (56) 62 310 91

Sekretariat:
tel.: (56) 62 302 45
fax: (56) 62 317 13
sekretariat@spomasz.torun.pl

Dział Handlowy:
tel.: (56) 62 314 74
fax: (56) 62 313 46
handlowy@spomasztorun.pl

Części zamienne:
tel.: (56) 62 310 91 - 304
fax: (56) 62 313 46
czesci@spomasztorun.pl